Sådan når du din målgruppe

Når du skal nå ud til den rette målgruppe skal du være opmærksom på hvilken kommunikationsmodel du anvender, for at få din meddelelse igennem. Dette er vigtigt for både at få det rette budskab igennem klart og tydeligt, men også for at sikre, at budskabet når ud til de rette personer. 

For at styrke din kommunikation kan du anvende Lasswell\’s kommunikationsmodel, som i denne artikel vil blive beskrevet kort. Vil du vide mere kan du trykke på linket. 

Trin 1 – Hvem?

I dette trin skal du overveje hvem afsenderen er. Dette giver anledning til en institutionsanalyse, hvor du selv bliver klar over dit firmas eget brand og image, og hvad dit firma gerne vil fremstå som. Hver opmærksom på at det for dette trin også handler om at vide, om afsenderen er firmaet, et individ, en gruppe, eller noget helt fjerde. 

Trin 2 – Hvad?

I dette trin skal du identificere hvad det er, der bliver sagt – hvad er budskabet du skal have afsendt. Det er her meget vigtigt at du selv forstår hvad det er, der er essentielt at få sendt ud til din målgruppe. Tænk over indhold, tekstype og genre, når du overvejer hvordan du får dit budskab tydeliggjort. 

Trin 3 – Hvilken kanal?

Her skal du overveje hvordan du bedst muligt får dit budskab ud til den rette målgruppe. Hvilken mediekanal kan du anvende får at nå ud til din målgruppe bedst muligt? Her kan du lave en medieanalyse – for at identificerer hvad de forskellige kanaler kan give dig af muligheder. 

Trin 4 – Hvem?

I dette trin har du fokus på modtageren. Hvad er det for en målgruppe, du prøver at nå ud til? Hvad identificerer denne målgruppe? Disse elementer kan hjælpe dig i at udføre strategisk kommunikation, da dette muliggør en specifikation i dine kommunikative virkemidler, så du præcist kan nå ud til den ønskede gruppe mennesker. 

Trin 5 – Hvilken effekt?

Når du skal have et budskab igennem mediekanaler, og vil nå ud til en bestemt målgruppe, så er det også vigtigt at have for øje hvad dit mål er med dette budskab. Hvilken effekt er det du vil opnå ved at sende dette bestemte budskab afsted til denne bestemte målgruppe? Dette handler igen om at være opmærksom på din målgruppe og hvad dit budskab kan skabe for denne gruppe af mennesker. 

Har du disse trin for øje, så er du godt på vej til at implementere strategisk kommunikation i dit firma. På denne måde tager du højde for hvad den ønskede effekt er ved at række ud til en bestemt mlågruppe med et budskab via en bestemt kanal.